Rozwiązania ekologiczne

W trakcie tworzenia / under construction

Elektrownia Wiatrowa 

Zbudowana w maju 1997 roku ze środków Rządu Królestwa Danii, dzięki współpracy z organizacją SFOF Klub Ekologiczny w Grena

Producent Nordex A/S Dania

Dane techniczne:
moc znamionowa 250kW (generator 250/45 kW)
start elektrowni przy prędkości wiatru 3-4 m/s
praca znamionowa elektrowni przy prędkości wiatru 15,5m/s
zatrzymanie elektrowni gdy wiatr przekroczy 25 m/s
planowana roczna produkcja energii 480MWh
wieża kratownicowa wysokość 40m ciężar 17 ton
wirnik średnica 29,7m ciężar 4350kg

Produkowana energia sprzedawna jest do sieci energetycznej.


Budowa Elektrowni Nordex N29/250


Kolektory Słoneczne

Jak działa instalacja do ogrzewania wody energią słoneczną?
Instalacja składa się z kolektorów słonecznych produkcji duńskiej firmy Batec połączonych wymiennikiem ciepła. W kolektorach energia słoneczna jest przetwarzana przez płyn niezamarzany ( mieszanina wody i glikolu propylenowego ), który następnie oddaje ciepło w wymienniku o pojemności 1600litrów i ponownie wraca do kolektora. Podgrzana w wymienniku ciepła woda trafia do zasobnika ciepła, a stąd już do kranów we wszystkich łazienkach.
W Starbieninie obydwa systemy: słonecznych i konwencjonalny są połączone w jeden ogólny system podgrzewania wody użytkowej. W pochmurne dni, gdy woda użytkowa nie osiągnie założonej temperatury, jest dogrzewana wodą z systemu centralnego ogrzewania.


Sercem kolektora słonecznego są absorbery - czarne, aluminiowe płyty z siecią miedzianych rurek, w których krąży nośnik ciepła. Płyty są czarnego koloru po to, żeby zmniejszyć ilość odbitego promieniowania. Aby zminimalizować starty ciepła kolektor jest izolowany wełna mineralna.


Kolektory zostały zainstalowane w czerwcu 1996 roku i w pierwszych dwóch latach funkcjonowania wyprodukowały 18MWh energii cieplnej. Ogólna powierzchnia kolektorów wynosi 30m2.
Baterie w łazienkach są wyposażone w specjalne oszczędzacze wody, które tłumią wypływ wody z prysznica ograniczając tym samym zużycie ciepłej wody.
Wszystkie wymienione tu instalacje służą oszcędniejszemu gospodarowaniu energią cieplną. Dzięki nim ilość spalanego paliwa ( węgla, biopaliwa, oleju opałowego ) oraz emisję szkodliwych produktów spalania do atmosfery można ograniczyć do minimum.

Ekologiczna Kotłownia

W kotłowni jest zainstalowany nowoczesny piec produkcji duńskiej firmy Dan Trim. W piecu można spalać w zasadzie każdy typ biopaliwa. Biopaliwo to ogólna nazwa przyjaznych środowisku paliw pochodzenia naturalnego. 

W naszym piecu można palić:Osobny palnik pozwala na spalanie oleju opalowego. Wykorzystujemy go szczególnie w okresie wiosenno-letnim, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze. Istnieje blokada uniemożliwiająca jednoczesne uruchomienie paleniska paliwa stałego i palnika olejowego.

Palenisko podczas pracy


Palenisko na paliwa stałe o mocy 260kW posiada automatycznie sterowane podajniki ślimakowe. Jednym z nich podawane jest paliwo, a drugim odbierany pokruszony i ochłodzony popiół. Spalanie odbywa się przy kontrolowanym nadmuchu powietrza. Zapłon paliwa dokonuje się elektrycznie. Nastawienie wydajności pieca jest skokowe i możliwa jest praca przy 25, 50, 75 i 100% wydajności znamionowej. Po osiągnięciu żądanej temperatury wody przerywa się dostawa paliwa i wyłącza nawiew wentylatorowy. Wszystkie parametry pracy pieca są kontrolowane elektronicznie i na ich podstawie mikroprocesor odpowiednio dozuje paliwo, steruje dostępem powietrza, zapewniając bardzo efektywne spalanie (97%). dzięki temu zawartość pyłów, trującego tlenku węgla zwanego czadem i innych szkodliwych substancji w gazach spalinowych jest ograniczona do minimum. Spaliny nie wymagają dodatkowego odpylania.

Schemat kotłowni


Ciepła woda jest dostarczana do budynków za pomocą komputerowo sterowanej pompy cyrkulacyjnej firmy Grundfos. W zależności od zapotrzebowania pompa zwiększa lub zmniejsza strumień ciepłej wody.

W każdym pokoju znajdują się grzejniki konwektorowe firmy Thor regulowane zaworami firmy Danfoss.


Zdjecia z modernizacji

Modernizacja kotłowni


Budowa elektrowni wiatrowej