Ośrodek Edukacji Ekologicznej 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Starbieninie powstał na mocy umowy zawartej w 1995 roku pomiędzy Zrzeszaniem Kaszubsko - Pomorskim a Duńskim Klubem Ekologicznym SFOF. 

Celem powstania ośrodka jest propagowanie edukacji ekologicznej i działań na rzecz środowiska, demonstracja przyjaznych środowisku technologii. 

Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej przekazał budynki za procent wartości a Duński Klub Ekologiczny SFOF przekazał środki Rządu Królestwa Danii na wyposażenie Ośrodka w nowoczesne, energooszczędne instalacje, które pracując dla Ośrodka pełnia jednocześnie funkcje demonstracyjne

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej można zapoznać się z pracą kolektorów słonecznych, elektrowni wiatrowej, wysokosprawnym i ekologicznym systemem ogrzewania budynków oraz ze sposobami oszczędzania wody.
Przekazano również środki na wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych. Docieplono stropy wełną mineralna i zmodernizowano oczyszczalnie ścieków.